Παλετοκιβώτια

Τα παλετοκιβώτια Dolav, είναι κιβώτια με ενσωματωμένη στο ίδιο καλούπι παλέτα, one injection.Είναι κατασκευασμένα από υψηλής μοριακής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), υλικό εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α. FDA και έχουν πιστοποίηση ISO 9002.Τα προϊόντα πληρούν επίσης τα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN840) και τα Αμερικάνικα περιβαλλοντικά πρότυπα 40FCR264.17 και είναι φιλικά με το περιβάλλον. Απευθύνονται σε ποικίλες βαριές και ελαφριές βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένου την αγροτική βιομηχανία, την βιοτεχνία τροφίμων, ιχθύων, κρέατος, την μεταποίηση τροφίμων την αλιεία,την χημικής ανακύκλωσης και φαρμακευτική βιομηχανία, τόσο για την συλλογή και μεταφορά προϊόντων από τον τόπο παραγωγής όσο και για την αποθήκευση αυτών σε αποθήκες-ψυγεία.Χρησιμοποιούνται επίσης στην κλωστουφαντουργία, ενώ με πρόσθετα όπως κάνουλες και πόρτες, διευρύνονται οι δυνατότητες χρήσης τους.
 

Type 800

800_solid

Type 800 Tri-Hi

tri hi 740

Type 1000 ACE

ace

Type 1000- Classic

classic

Type 1120

1120

Type 1200

1200

Type 1600

1600
 
 
Ελληνικα